ติดต่อทดลองขับได้ที่

053-584430, 053-584431, 053-584432