แชสซีส์เหล็กกล้า 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว และระบบกันสะเทือน ให้คุณมั่นใจในทุกสภาพพื้นผิว
ด้วยการออกแบบและพัฒนาทางวิศวกรรมอย่างดีเยี่ยม

ติดต่อทดลองขับได้ที่

053-584430, 053-584431, 053-584432