สี รถยนต์

สี SOLID WHITE
(Double Cab,Mega Cab, Single Cab)

สี STERLING SILVER
(Double Cab,Mega Cab, Single Cab)

สี GRAPHITE GRAY
(Double Cab,Mega Cab)

สี JET BLACK MICA
(Double Cab,Mega Cab)

ติดต่อทดลองขับได้ที่

053-584430, 053-584431, 053-584432